Wie ben ik?

Mijn naam is André Scholten. Ik ben niet-christelijk opgevoed en internet heeft een belangrijke rol bespeeld bij mijn bekering.

Toen ik zo’n 17 jaar was, kreeg ik het verlangen om meer te weten te komen over de zin van het leven, het wel of niet bestaan van God, en wat de waarheid van het leven is. Met andere woorden: hoe zit alles in elkaar?

Bij periodes ben ik daar de opvolgende jaren mee bezig geweest. Ik heb me verdiept in allerlei godsdiensten, filosofieën, en wereldbeschouwingen. Maar de antwoorden die ik zocht, die vond ik niet.

Linde

We gaan een aantal jaar vooruit. Op dat moment zit ik in een periode van mijn leven dat het niet zo goed met mij gaat. Ik ben depressief en ben in dagbehandeling terecht gekomen.

Rond deze tijd leer ik Linde (nu mijn vrouw) kennen. We praatten samen, en met een groepje vrienden, regelmatig over filosofische onderwerpen. Ik had vaak de wildste theorieën over hoe het leven in elkaar zat / zou kunnen zitten. Linde niet: zij wist zeker dat Jezus de waarheid van het leven was.

De inflexibiliteit in haar denken stoorde me toen erg. Later leerde ik dat deze houding standvastigheid heette.

Gebed

Op een avond waren Linde en ik met z’n tweeën. We praatten met elkaar over God en ze vroeg of ze voor mij mocht bidden of God mij de waarheid van het leven wilde laten zien. Dit vond ik goed. Inmiddels was ik er wel achter dat er wel iets van een God moest zijn. Maar hoe en wat, dat wist ik nog niet.

Linde en ik zaten op één van deze twee banken toen Linde voor me bad. Studentenhuis waar Linde woonde, aan de Diepenveense weg. 2005.

Linde bad voor mij en ik ging naar huis.

En nu MOET ik het zeker weten

Twee weken later kreeg ik een intens verlangen om de waarheid van het leven te weten. Het was nu geen simpelweg nieuwsgierig meer zijn. Ik moest en zou het nu weten. Ik was vastbesloten.

Hier aan deze tafel gebeurde het: 2005, mijn ouderlijk huis. Ik moest en zou de waarheid van het leven weten.

Ik ging op zoek op internet en kwam een website tegen die op een laagdrempelige manier over God praatte. Ik merkte dat de schrijver het niet alleen maar theoretisch over God had, maar God persoonlijk kende. Ik kreeg antwoorden op vragen. Ik leerde dat God een Persoon is, en geen onpersoonlijke kracht. Dat God liefde is.

Ook volgde ik in die tijd een online cursus over het christelijk geloof. Ik werd begeleid door een e-coach aan wie ik al mijn vragen voor kon leggen. Dat was echt ideaal voor mij. Ik had namelijk veel vragen, want ik was erg hongerig naar God.

Ommekeer

De ommekeer kwam voor mij een paar weken later, op een moment dat ik onder de douche stond. Ik hoorde een stem in mijn buik: “Ik geef het op.” Ik werd bevrijd van een boze geest. Meteen kreeg ik sterk het verlangen om een Bijbel te kopen.

Nadat ik mij aangekleed had, fietste ik direct naar de boekhandel waar ik een Bijbel kocht. Ik ging naar mijn slaapkamer waar ik op mijn bed ging zitten. Ik opende mijn Bijbel en begon erin te lezen. Op dat moment wist ik: dit is de waarheid van het leven.

Achteraf hoorde ik van Linde dat zij veel voor mij gebeden had, ook voor bevrijding. Ik was tijdens mijn zoektocht in de jaren ervoor namelijk ook in aanraking gekomen met allerlei occulte praktijken. Tijdens mijn depressie had ik de verschrikkelijkste dromen en voelde ik dat het kwaad mij de duisternis in trok. Hier was ik nu van bevrijd.

Doop

In het dieptepunt van mijn leven heb ik God leren kennen. Ik klom samen, met Gods hulp, uit het dal. Misschien kan ik beter zeggen: God leidde mij, droeg mij, gaf mij kracht.

Mijn leven veranderde beetje bij beetje ten goede.

Op een bijzondere manier leidde God mij naar een kerk in Hengelo. Hier heb ik mij na een paar maanden laten dopen.

De God die mij in het moeilijkste moment van mijn leven heeft geholpen, die de waarheid is, de zin van het leven, wilde ik volgen. Met Hem wilde ik een nieuw leven beginnen.

Websites

Een paar jaar later kreeg ik het verlangen om websites over God te maken. Eerst voor mezelf om dingen op een rij te zetten. Later ook voor anderen.

Toen ik mijn eerste website maakte voor niet-christenen, om hen te vertellen over wie God is, wist ik ineens zeker: dit is wat ik met mijn leven wil: websites maken voor God!

Lees verder om meer te weten te komen over de bijzondere stichting waar ik werk. GlobalRize bereikt via internet maandelijks tientallen miljoenen mensen, uit alle landen ter wereld, met het Evangelie.

Lees verder: Wat is GlobalRize?